Alman köylü savaşı hikayesi

Feodalite ve yerel prenslere karşı köylülerin ayaklanmasıyla başlayan Alman Köylü Savaşı anlatılmıştır.

Alman Köylü Savaşı, 1525 ile 1524 yılları arasında yaklaşık 300.000 isyancının katıldığı geniş çaplı bir ayaklanmadır. Protestan reformu köylüler arasında etkili olmuş olsa da isyanı tetikleyen ana unsurlar feodal sistem ve beraberinde getirdiği eşitsizliktir.

1517’de Martin Luther öncülüğünde başlayan Protestan reformu, ruhban sınıfının arabuluculuğuna ihtiyaç duymadan halkın ibadet yapabileceğini savunuyordu. Dini reform siyasal alanda da etkili oldu. Aslında Luther toplumsal düzenin sağlanması için Prenslerin gerekliliğini savunuyordu. Ancak diğer reformcular tüm toplumun sosyal sınıflara bakılmaksızın yönetimde söz sahibi olması gerektiğini dile getirdiler.

Ünlü Reformcu ve Anabaptistlerin lideri Thomas Müntzer, hem isyanın fikri altyapısını hazırladı hem de fiilen yönetti. Thomas Müntzer, ruhani ve dünyevi ayrımının yanlış olduğunu düşünüyordu. İdeal Hristiyan Krallığı’nı kurmak için yerleşik otoritelere karşı çıktı.

İsyanın Nedenleri

16.yüzyılda Orta Avrupa’da Kutsal Roma İmparatorluğu’nu hüküm sürüyordu. Ancak İmparatorluk pek çok küçük devlet ve eyalete bölünmüştü. İmparatorluk otoritesi yerel aristokratlar üzerinde etkili değildi. İsyancılar, öfkelerini yaşantılarına direkt müdahalesi olmayan Kutsal Roma İmparatorluğu’ndan ziyade prensler ve Roma Katolik Kilisesi’ne yöneltiyordu.

İmparatorlukta yaşayan köylüler bir efendiye bağlı olarak onun topraklarında yaşıyordu. Bu efendi prens, soylu ya da piskopos olabilirdi. Köylüler arasında, ağır vergiler ve keyfi uygulamalar yüzünden hoşnutsuzluk yaygındı.

Alman Köylü Savaşı,Alman Köylü İsyanı

Köylü Savaşları

İlk isyan Stühlingen’de başladı. Daha sonra diğer şehirlere yayıldı. İsyancılar ilk başta mühimmat toplama dışında saldırmamaya gayret ettiler. Prensler, paralı askerlerden oluşan orduları kurdular. 1525 yılının Nisan ayında ise büyük çaplı savaşlar başladı.

Müntzer isyanın başladığı bölgeye geldi. Ardından isyancı birliklerin başına geçti. Köylüler de çeşitli taleplerin yer aldığı bir bildiri yayınladılar. Kilise, adalet sistemi ve serfliğin sona ermesi gibi istekleri vardı. Bu bildiri Memmingen’ın 12 Sözleşmesi olarak bilinir.

Köylü ordusu manastırları yağmalayarak ilerledi. Köylü isyancılar, 15 Mayıs 1525’de Frankenhausen’de prenslerin birlikleriyle karşılaştılar. Düzenli ordu karşısında ağır bir yenilgiye uğradılar. 5.000’den fazlası öldürüldü ve Müntzer’ın de dahil olduğu liderler yakalanarak idam edildi.

Savaşın Sonuçları

Frankenhausen’deki savaştan sonra iki yıl boyunca isyancı kuvvetleri misilleme saldırıları yaptı. Almanya’daki köylüler kesin bir yenilgi aldılar. Avusturya’da ise küçük yerel isyanlar devam etti. İsyanda etkili olan reformist görüşler yerel soyluların reformdan uzaklaşmasına sebep oldu. Kutsal Roma İmparatorluğu’ndaki soylular ve prensler protestan refomunun bastırılmasına karar verdiler. Dini ve ekonomik sorunlar ise devam etti. Köylü hoşnutsuzluğu ve dini çatışmalar 1600’lü yılların başlarındaki Otuz Yıl Savaşları’yla tekrardan ortaya çıktı.

Ne Düşünüyorsun?

E-posta hesabınız gözükmeyecek.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunu onayladığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Onayla Daha Fazlası