Anne-Baba tutumlarının çocukların kişilik gelişimi üzerindeki etkisi

Anne-Baba Tutumlarının Çocukların Kişilik Gelişimi Üzerindeki Etkisi ile ilgili bilgi dolu bir makale

Kişilik gelişiminin oluşumunda bireyin çevresi ile olan etkileşimi çok önemlidir. Çevreden en önemli etkiye sahip olan ise anne-babadır. Çünkü bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde bireyin anne ve babası ile olan ilişkisi bireyin kimlik oluşumu, kendini tanıması üzerinde çok etkilidir. Özellikle bebeklik döneminde anne ile bebek ilişkisi çok önemlidir. Bebek bu ilişkinin durumuna göre çevresi ile olumlu veya olumsuz bir bağ kurar. Şimdi anne-baba tutumlarına bakalım.kişilik,otoriter,demokratik,tutum

  • İlgisiz Anne-Baba Tutumu: Kendi ihtiyaçlarını ön planda tutan, çocukların ihtiyaçlarıyla hiç ilgilenmeyen bu ebeveynler çocukları ile hiç ilgilenmezler. Çocuklar istedikleri davranışları gösterir anne-baba sesini çıkarmaz. Bu çocuklarda öz denetim eksikliği, çevresine uyumsuzluk ve saldırganlık gibi davranışlar görülebilmektedir.
  • Otoriter (Baskıcı) Anne-Baba Tutumu: Bu tutuma sahip anne-babalar çocuk yetiştirirken katı kurallar ve ceza yöntemlerine başvurur. Anne-baba ile çocuk arasında sürekli denetleyici ve baskıcı bir ilişki vardır. Çocuk ile ebeveyn arasında sevgi bağı çok zayıftır. Böyle büyüyen çocuklar çevresine boyun eğen, başkasına bağımlı kişilik yapısına sahip olabilmektedir.
  • Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumu: Bu tutuma sahip anne-babalar çocuklarına duydukları aşırı sevgiden, onlara zarar gelebileceği korkusundan dolayı sürekli çocukları ile ilgilenirler. Bu tutumla büyüyen çocukların tek başına bir şey yapmasına izin verilmez. Bütün kararları aile alır, yapılacak işleri çocuk yerine anne-baba yapar. Böyle büyüyen çocuklar karar verme, sorumluluk alma davranışlarını yerine getirmede sıkıntı çekebilmektedir.
  • İzin Verici (Aşırı Hoşgörülü) Anne-Baba Tutumu: Anne-baba çocukların hiçbir isteğini geri çevirmez, hiçbir davranışına karışmaz. Çocuk dilediği gibi hareket eder. Böyle yetişen çocuklar ileride isteklerini kontrol etmede sıkıntı çekerler. Çevresi ile uyum sıkıntısı yaşarlar.
  • Tutarsız Anne-Baba Tutumu: Ortak bir tutum sergilemeyen anne-baba bazen onay verdiği davranışı başka bir zaman onaylamaz. Bazen otoriter davranış sergiler, bazen de çocuklarına hiç ilgi göstermezler. Bu durumdan dolayı çocuk tutarsız bir kişilik geliştirebilmektedir.
  •  Mükemmeliyetçi Anne-Baba Tutumu: Sürekli farklı, çocukların ulaşamayacakları seviyede hedefler koyup bunlarla da yetinmeyen sürekli dahasını isteyen anne-baba tutumudur. Çocuk burada istenilen seviyeye ulaşamaz ve hiçbir zaman ailesi tarafından başarılı kabul edilmez. Böyle çocuklarda yetersizlik, öz güven eksikliği ve aşırı hırslı olma gibi özellikler görülür.
  • Demokratik Anne-Baba Tutumu: Bu tutuma sahip ebeveynler çocukları üzerinde ne aşırı bir denetim kurar ne de aşırı koruyucu bir tutum sergiler. Çocuk ve anne-baba arasında sevgi bağı güçlüdür ve çocuk bir birey olarak kabul edilir. Aile çocuğun ihtiyaçlarını bilir ve bunları karşılar. Evin belli kuralları vardır ve bunlara uyulmadığı zaman bir yaptırım olduğunu çocuk bilir. Bir konuda karar alınacaksa çocuğun da fikri alınır. Bu tutuma sahip ebeveynlerin çocukları sağlıklı bir kişilik yapısına sahip olmaktadır.
Ne Düşünüyorsun?

E-posta hesabınız gözükmeyecek.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunu onayladığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Onayla Daha Fazlası