Tarihte İz Bırakan 10 Lider

 Dünya tarihi bir sürü savaş, kahramanlık hikayesi, zulüm, devrim ve daha birçok şeye şahit oldu. Bu süreç boyunca tarihe damga vurmuş birçok insan da bu hikayelerin arasında kendine yer buldu, bazen ise bu hikayelerin ortaya çıkmasına başlı başına neden oldu. Tarihe damga vurmuş liderler ise bu hikayeleri yazan kişiler… Kimisi kahramanlıklarıyla, kazandığı savaşlar ve topraklarla bilinen, kimisi yaptığı zulümler ve soykırımlarla tarihte bir kara leke oluşturan, kimisi ise ölümünden yüzlerce, binlerce yıl sonra bile tüm dünya tarafından hala bilinen liderler, tarihin değişmesinde önemli bir rol oynadı. Tarihin uçsuz bucaksız sınırları içinde birçok kahraman, hikaye ya da lider bulunsa da; listemizde yer verdiğimiz tarihe damga vurmuş 10 lider, en çok tanınan ve tüm dünyada yankı uyandıran liderler arasından seçildi. İşte bazıları kahraman, bazıları ise diktatör olarak bilinen o 10 lider ve hayatları…

 

Büyük İskender

Tarihte İz Bırakan 10 Lider

Dünya tarihinde bilinen ilk fatih sayılan Büyük İskender, M.Ö. 356- 323 yılları arasında yaşamış bir tarihi liderdir. Annesi Olympias, babası ise kral Philip’ti. Dönemin en iyileri arasında yer alan Aristotales gibi isimler tarafından eğitim görmüş olan Büyük İskender, Busefalos adlı atından hiç ayrılmayan ve ömrü boyunca yanından hiç ayırmadığı İlyada Destanı’ndan kendi liderliği için dersler alan biriydi. Babası Philip, sert mizacı ve tam bir savaşçı olmasıyla bilinirdi; bu nedenle İskender tahta geçtiği zaman babasının izinden gidemeyeceği ve ülkeyi bir felakete sürükleyeceği düşünüldü. Buna rağmen Büyük İskender herkesi şaşırtmayı başardı ve tahta geçtiği gün öldürdüğü bebek kardeşiyle, onun ardından ölüm fermanını verdiği devlet adamlarıyla babasını aratmayacağını herkese kanıtladı. İskender’in tahta çıktığı dönemlerde birçok ayaklanma söz konusu olsa da; İskender ayaklanma gerçekleştirenleri de cezalandırdı. Hatta sağ kalanları köle olarak başka yerlere satıp, 45 bin askerden oluşan ordusunu alarak işgale başladı. Sırasıyla Anadolu’da bulunan birçok Yunan şehrini ele geçirdi. Pers’lerle karşı karşıya geldiğinde, sayıca oldukça az kişi olmalarına rağmen aklını kullanarak oluşturduğu planlarla onları bozguna uğratmayı başardı. Ardından Mısır’a ilerleyerek orada da hükmünü sürdürdü. Pers’lerin merkezini ele geçirdikten sonra biraz daha aşağı bölgelere ilerlemeye karar verdi ve Doğu tarafında yeni koloniler kurmayı seçti. Savaş konusunda ön plana çıkan liderler arasında yer alan Büyük İskender’in kurduğu birçok şehirden 10 tanesi günümüzde hala durmaktadır.

 

Jul Sezar (Julius Caesar)

Tarihte İz Bırakan 10 Lider

M.Ö. 100 senesinde İtalya’da dünyaya gelen Jul Sezar, Aurelia ve Gaius Julius’un oğullarıydı. Bugünkü ‘Sezaryen doğum’a adını veren Sezar, annesi onu doğururken ölünce karnı kesilerek çıkarıldığından bu işleme bu isim verildi. Bir devlet adamı, siyaset insanı ve yazar olmasıyla tanınan Sezar, Apollonius Molo tarafından eğitildi. İlk eşinin ölümünden sonra rütbeli bir kadın olan Popeia’yle evlenince praetorluğa yükselerek daha yüksek bir seviyede hayat sürmeye başladı. Ardından konsüllüğe yükselip 1. Triumvirlik’i kurmaya karar verdi. Kısa sürede yoksullara ve askerlere yardım ederek onları kendi safına çekmeyi başardıktan sonra Güney Fransa, Kuzey İtalya ve İlirya valisi görevine geldi. Rakiplerini ve düşmanlarını Roma’dan uzaklaştırmayı başarınca yavaş yavaş ülkenin tamamını ele geçirerek Roma’nın gücü olmayı başardı. 60 gün süren bir savaşla İtalya’yı ele geçirdikten sonra, Yunanistan’da Pompeius’u yenerek Mısır’a ilerledi. Mısır’da ise Kleopatra ve kardeşi arasında bir taht savaşı sürüyordu. Sezar Kleopatra’ya yardım edip bu sorunu halletti ve Anadolu’ya ilerledi. Bölgede Ponpus Kralı olan Pharnakes’i yenip ünlü sözleri olan: “Geldim, Gördüm, Yendim”i bu olay için söyledi. Kısa sürede zaferlerine zafer ekleyerek Roma’daki tek yetkili kişi olmayı başardı. Dikatatörlüklerinin yanı sıra halk için faydalı birçok şeye de imza atan Sezar’ın gün geçtikçe güçlenmesi ve monarşi rejimine tamamı ile yöneleceği düşüncesi sonucu aristokrat kesim ve Sezar’ın güvendiği Brutus bir suikasta imza attılar ve Sezar’ı öldürdüler. Brutus’u onların arasında gören Sezar’ın günümüze kadar uzanan bir diğer ünlü sözü de son sözleriydi ve o zaman söylendi: “Et tu, Brute? Then fall, Caesar.” (Sen de mi, Brutus? Öyleyse düş, Caesar.)

 

Cengiz Han

Tarihte İz Bırakan 10 Lider

Dünya tarihinde kara sınırı bakımından en büyük devletler arasından 2.si olan Moğolistan İmparatorluğu’nu kurmuş olan Cengiz Han; yani Temuçin, bazı kesimlerce zalim bir diktatör, bazıları tarafından ise tarihin gördüğü en büyük devlet insanlarından sayılsa da tarihe damga vurmuş 10 liderden biri olmayı hak ediyor. Çocukluk çağından beri zor şartlarda yaşamış olan Cengiz Han, 9 yaşındayken bir kızla evlendirildi ve bu yoldan dönerken babasının öldürülmesine şahit oldu. Kendi kabilesi onu dışlayınca yalnız kaldı. Kısa bir süre sonra bütün Moğol kabilelerini bir araya getirip Moğol İmparatorluğu’nu kurdu. Bu süreçte Pekin’e düzenlediği bir seferde yakalandı ve Çin prenseslerinden biriyle evlendirilerek barış sağlanması denendi. Buna rağmen Cengiz Han Çin’i ele geçirmeyi başardı. Ardından Harzemşah’ı ele geçirip Bağdat kütüphanelerini yaktı. Günümüzde bu hareket insanlığın gelişimini büyük derece etkilediği düşünülen bir olaydı. Gün geçtikçe genişleyen sınırlar ardından Cengiz Han’ın çocuklarının da geliştirmeye devam etmesiyle 1279 senesinde olduğu en geniş haline ulaştı. 1227 senesinde bir seferdeyken öldü.

 

Fatih Sultan Mehmet

Tarihte İz Bırakan 10 Lider

2.Murat’ın oğlu olan Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmet), Osmanlı’nın 7. padişahıdır. 1431 yılında dünyaya geldikten sonra iki sefer tahta çıkarak 31 yıl hüküm sürmüş oldu. Babası ölen oğlunun acısı nedeniyle henüz 12 yaşındayken Fatih’i sancağa gönderdi. Bunu öğrenen Haçlılar, Osmanlı’ya saldırınca 2. Murat tekrar tahta çıkıp topraklarını savunmaya karar verdi. Böylece Varna Kuşatması başlamış oldu. Birkaç yıl sonra 2. Murat vefat edince Fatih Sultan Mehmet tahta yeniden geçti. Bu sefer 19 yaşında olması nedeniyle daha kararlıydı. Boğazın iki yakasına Anadolu ve Rumeli Hisarı’nı yaptırarak Bizans İmparatorluğu’nu yok etmeye karar verdi. Ardından İstanbul’u tamamı ile fethetti. Bu süreçte havan topunun hesaplamalarını yapıp çocukluğunda öğrendiği yöntemlerle topları soğutmak için zeytin yağından yardım almaya kadar savaşta tüm dehasını ve bilgi birikimini kullandı. Bu büyük başarısıyla tarih kitaplarındaki yerini alan Fatih Sultan Mehmet, Ortaçağ’ın bitip Yeniçağ’ın başlamasını sağlamış oldu. 1481 yılında hayata veda etti.

 

Napolyon Bonapart (Napoléon Buonaparte)

Tarihte İz Bırakan 10 Lider

1769 senesinde Korsika’da doğan Napolyon, burada öğrenim gördükten sonra Paris Askeri Akademisi’ne girdi, ardından topçu alayına dahil oldu. Bir süre sonra İtalya’da bulunan topçu birliklerinin başına yükseldi. Jakoben’lerle iletişim ve ilişkisi nedeniyle görevden alındı. Bunun üzerine Barras ve Carnot’un tarafına katılarak kısa sürede gelişmeye devam etti. 1795 yılında Fransa’da ordunun başına gelen Napolyon, bir yıl sonra İtalya ordusunun da komutanlığına yükseldi. Bir sonraki yıl İtalya’ya sefer düzenleyince, bu seferdeki stratejisi onun askeri dehasının kısa sürede yayılmasını sağladı. Campo Formio Antlaşması’yla Venedik’in İtalya’ya bırakılıp Belçike ve İyon Adaları’nın alınması konusunda anlaşıldı. Bir süre sonra İngiltere’yi ele geçirmesi gerekince yine bir strateji uygulayarak Mısır’a gitti. Buradan İngiliz’leri yenerek Malta’yı ele geçiren Napolyon, ardından İskenderiye’ye gitti. Burada ve sonrasında birçok başarıya imza attıktan sonra Osmanlı, İngiltere, Avusturya ve Rusya’nın Fransa’nın karşısında yer alıp birleşmesiyle Napolyon’un ele geçirmiş olduğu topraklar geri alındı. Bir süre sonra üç konsül sistemine geçildi ve Napolyon bu süreçte çalışmalarda bulundu. 1800 senesinde İtalya’ya giderek Milano’yu alınca orduyu bölmüş oldu. Bir tarafı kuşatıp diğer tarafa saldırarak farklı bir strateji uygulayan Napolyon, burada da başarı sağladı. Daha sonra Papa tarafından taç giydirilerek İmparator olan Napolyon, savaş stratejileriyle tarihte en çok söz edilen kişilerden biri olsa da birçok kez tahttan indirilerek en sonunda İngilizler tarafından ele geçirildi ve öldürüldü.

 

Adolf Hitler

Tarihte İz Bırakan 10 Lider

Tarihe damga vurmuş olan liderler, her zaman büyük zaferler ve kahramanlık hikayelerine sahip değil ne yazık ki. Adolf Hitler de onlardan biri. 1889 yılında dünyaya gelen Hitler, okul hayatında başarısız olan ve aslında sanatçı olmak isteyen bir gençti. Annesinin ölümünün ardından Güzel Sanatlar Akademisi’ne gitmek için Viyana’ya geldi fakat burada defalarca denemesine rağmen çizdiği resimler sanat değeri taşımadığı gerekçesiyle beğenilmedi. Bugün, tarihte büyük bir soykırım gerçekleştirmiş olan Hitler’in o günlerde ressam olabilseydi her şeyin farklı olabileceği hala konuşulmakta. Bu başarısızlıklar sonucu bunalım yaşamaya başlayan Hitler, aynı dönemde Yahudi karşıtı çalışmalar yapan partiden etkilendi ve ideolojisini geliştirdi. 1913 senesinde Münih’e geri geldi ve ardından 1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Alman ordusunun birçok çalışmasında gönüllü olarak yer aldı. Burada subay rütbesini edindi. Kısa sürede hitabet şekli ve yaptığı propagandalarla ön plana çıkmayı başaran Hitler, 1919 yılında Alman İşçi Partisi’nin toplantısına katılmaya karar verdi. Führer olan Hitler, birkaç yıl içinde 56.000 üye kazandı. Hükümeti devirebilmek adına çalışmalar yapan Hitler başarısız olunca hapis cezasına çarptırıldı. Bu süreçte ‘Kavgam’ kitabındaki birçok fikrin temelini attı. Bir süre sonra seçimle başa gelin Hitler, anayasa değişikliği kanununu getirince diğer partileri yasaklama kararı aldı. İşsizliği kendi lehine çevirip bir savaş için hazırlanmaya başladı. Yahudi katliamı düzenleyerek milyonlarca insanın ölmesine, yine bir o kadar kişinin de esir kamplarına düşmesine neden oldu. Rusya’yla birlikte Batı Avrupa’yı karşısına aldıktan sonra, 2. Dünya Savaşı’nın sonucuyla birlikte Hitler umudunu kesti ve 1945 yılında karısıyla birlikte intihar etti.

 

Mahatma Gandhi

Tarihte İz Bırakan 10 Lider

1869 yılında Porbandar’da doğan Gandhi, Porbandar’ın başveziri Karamçand ve Hindu olan Putlibai’nin oğluydu. 13 yaşındayken evlendirilen Gandhi, okula devam ederek avukat olma yolunda adımlar attı. Ardından 1888 yılında Londra’ya üniversite okumak için gitti. Bu süreçte annesinin inançları doğrultusunda alkol, zina ve et tüketiminden uzak durdu fakat bir süre sonra araştırma yapmadan inanmak yerine araştırmayı tercih etti. Uzun süre bilimsel yazılar okuduktan sonra kendi kendine de aynı düşünceleri benimsemiş oldu. Üniversite sonrasında ülkesine dönünce burada mesleğini sürdüremeyen Gandhi, öğretmenlik yaptığı süreçten sonra arzuhalci olarak çalışmaya başladı. Anlaşmazlıklar sonucu bu işte de tutunamayınca Güney Afrika’ya taşınıp çalışmaya başladı. Gandi, burada gördüğü ırkçılık nedeniyle Hint Kongresi kurup Hintlileri bir araya getirdi ve sosyal eylemciliğe başladı. Sonraki yıllar köylerde çalışmalar yürüterek, okullar ve hastaneler kurulmasına yardımcı oldu. Polis tarafından tutuklanınca halk ayaklandı ve Gandhi’yi serbest bırakmak zorunda kaldılar. Hayatını sınıf sorunlarına, ezilenlerin yanında olmaya, zor durumdakilere yardım etmeye ve özgürlük çalışmalarına adayan Gandhi, kısa sürede geniş bir kitleye adını duyurmayı başardı. En sonunda 1948 senesinde suikasta kurban giderek hayata veda etti.

 

Fidel Castro

Tarihte İz Bırakan 10 Lider

1926 senesinde doğan Fidel Castro, Katolik okulunda eğitim gördü ve Havana Üniversitesi’nde okudu. Hukuk eğitimi aldığı süreçte iktidarın sıkı yönetimle ülkeyi mahvettiğini düşündüğünden, hükümeti devirmek adına 200 kişiden oluşan bir gerilla ekibi topladı. 1957 senesinde askeri kışlaya saldırı düzenleyerek silahları ele geçirdikten sonra ekibinin çoğunluğu burada öldürüldü. Fidel Castro ise esir alınıp 15 yıl hapse mahkum edildi. Tam 1 yıl sonra af ilan edilince hapisten çıktı ve Meksika’ya giderek yeni bir örgüt oluşturdu. Che Guevera’yla orada tanışıp sıkı dost olan Fidel Castro, kısa sürede halktan birçok kişinin sevgisini ve desteğini kazandıktan sonra 1 Ocak 1959’da Batista’nın sıkı yönetim rejimini devirerek Küba’nın yeni lideri oldu. Küba Devrimi’yle birlikte ABD’nin tepkisini toplayan Fidel Castro, toprak reformu yapıp ülkeyi geliştirmeye başladı. Ardından 1961 yılında ABD’nin koyduğu ambargoyla Sovyetler Birliği’ne ihracat yapmaya başladı. Bunun üzerine ABD Küba’ya saldırdı; Sovyet Rusya ve ABD arasında gerginlik başladı. Bu süreçte CIA Fidel Castro’ya birçok suikastta bulunsa da hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Fidel Castro, Küba’yı yönetmeye devam etti. 2008 senesinde sağlık sorunları nedeniyle kardeşi Raul Castro’ya liderliğini devretti.

 

Benito Mussolini

Tarihte İz Bırakan 10 Lider

Faşistliğiyle tanınan Mussolini, Forli’de dünyaya geldi. Gençlik yıllarını öğretmenlikle geçirdikten sonra askerliğini İsviçre’de yaptı. 1904 senesinde ülkesine geri dönüp 10 yıl süren bir gazetecilik kariyerine başladı. 1. Dünya Savaşı başlayınca orduya dahil olan Mussolini, savaş sonrasında faşizm yanlısı bir gazetede göreve başladı. İtalya’da 1. Dünya Savaşı sonrası giden kötü gidişatı kendi için bir fırsata çeviren Mussolini, sağ düşünceli grupları kendi kurduğu bir faşist parti altında toplayarak eski Roma’yı geri getireceğini savunmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu 1922 senesinde kralı tehdit ederek yönetimi almak istediğini, yoksa yandaşlarıyla Roma’ya yürüyeceğini söyledi. Kral komünist hareketleri engellemek için bunu kabul edince Mussolini başa geçmiş oldu. Bununla birlikte faşizm her yere yayılmaya başladı: Gazete ve kitapevleri kapanıp sansürlendi, diğer partiler kapatılmaya başladı, sendikalar kapatıldı, eğitimde sıkı yönetim ilan edildi ve faşizm yanlısı birçok davranış devam etti. Mussolini, bir yandan faşist davranışlar sergilerken diğer yandan ülkede yaptığı yol, tarım gelişmeleri gibi halkı kandıracak ve işsizliği bir süre kontrol altına alabilecek gelişmeler nedeniyle sevilmeye başladı ve kısa sürede popüler oldu. Bununla birlikte Mussolini Habeşistan’ı işgal altına alarak Hitler’le birlikte Roma- Berlin mihverini gerçekleştirdi. Ardından 1940 yılında müttefiklere karşı savaş başlattı, mağlup oldu. Hitler, bu süreçte her zaman onun yanında yer aldı. En sonunda İtalya’ya çıkartma yapan müttefiklerin etkisiyle kral Mussolini’yi görevinden alınca, Mussolini Hitler’in askerleri yardımıyla Viyana’ya kaçırıldı. Bir süre sonra ise öldürüldü.

 

Mustafa Kemal Atatürk

Tarihte İz Bırakan 10 Lider

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e bu listenin sonunda yer vermek istedik. Atatürk’ün olmadığı bir liderler listesi tabi ki de düşünülemezdi. Ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen unutulmayan, sadece ülkemizde değil; günümüzde dünyanın sayısız yerinde sokaklardan binalara, anıtlardan semtlere kadar birçok yere adı verilmiş olan ve dünyanın yine sayısız köşesinde heykelleri bulunan, tarihin görüp görebileceği en büyük liderdir Atatürk. 1881 yılında doğup 1938 yılında ölene kadar askeri bir deha olarak birçok başarıya imza atmış, türlü savaş kazanmış, işgal altındaki topraklarımızı kurtarıp halkı arkasına alarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş olan Atatürk’ün hayat hikayesini anlatmamıza gerek olmadığını biliyoruz. Bunun yerine “Milletine bu kadar az sürede bu kadar çok hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.” ve “O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.” gibi birçok ünlü kişinin onun için söylediği sözlerden bahsedebiliriz. Ya da Atatürk’le ilgili sayısız olay ve anıdan birini sizlere anlatabiliriz: Atatürk’ün öldüğü gün İstanbul Üniversitesi’nde ders veren Alman bir profesör derse girip girmemesi gerektiğine karar veremez ve rektöre sorar. Rektör: “Sizin ülkenizde büyük biri ölünce ne yapıyorsanız, aynısını yapın.” deyince profesör şöyle der: “Bizim ülkemizde ve dünyada daha önce hiç bu kadar büyük bir adam ölmedi ki!”

Ne Düşünüyorsun?

E-posta hesabınız gözükmeyecek.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunu onayladığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Onayla Daha Fazlası